media

 

 

Rafał Kołacki/ Te słowa przestałem słyszeć.

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu Znaki Czasu październik 2023

 

 

Rafał Kołacki/ The Little Prince | Mały Książe

Rafał Kołacki :audioinstalacja wielokanałowa: Mały Książe | The Little Prince 2023 piosenka: 7 letni chłopiec z Kurdystanu, uchodźca, któremu udało się trafić w bezpieczne miejsce Instalacja dźwiękowa przedstawia w metaforyczny sposób losy dzieci, które na pewnym etapie swojego życia muszą opuścić swoje miejsca. Głównie w wyniku splotu niefortunnych wydarzeń - uciekając przed wojną. Podróżują w niezwykle ciężkich warunkach, towarzyszy im skrajne wyczerpanie i piętrzące się problemy wynikające chociażby z przekraczania kolejnych granic. Planeta B-612 znana z powieści Antoine’a De Saint-Exupery’ego, Mały Książę to symbol miejsca, domu rodzinnego, z którego wyrusza nasz bohater. Pewnie podobnie jak chłopiec z Małego Księcia spotyka On na swojej drodze, osoby dorosłe, które zajęte swoimi sprawami nie mają dla niego czasu. Jednak mimo to postrzega On rzeczywistość w sposób nieskażony złem i pozbawiony wzniosłych ideałów racjonalizmem dorosłych. Jego osoba to symbol najczystszego człowieczeństwa i humanizmu, który ceni miłość i przyjaźń ponad materialne cele oraz wartości przyświecające życiu ludzi dorosłych. Słoik z kolei to nawiązanie do postaci Ireny Sendlerowej, polskiej aktywistki, która podczas drugiej wojny światowej ratowała żydowskie dzieci, a karteczki z ich nazwiskami wkładała do słoika i zakopywała. Śpiewana przez naszego bohatera piosenka „umieszczona w słoiku” to dowód na to, że podobnie jak w przypadku uratowanych przez Sendlerową dzieci, nasz bohater również ocalał i przebywa aktualnie w bezpiecznym miejscu. The Little Prince The sound installation presents in a metaphorical way the fate of children who, at a certain stage of their lives, have to leave their places. Mainly as a result of a series of unfortunate events - fleeing from the war. They travel in extremely difficult conditions, accompanied by extreme exhaustion and piling up problems resulting from, for example, crossing subsequent borders. The Planet B-612 known from Antoine De Saint-Exupery's novel The Little Prince is a symbol of the place, the family home from which our hero sets off. Probably, like the boy from The Little Prince, he meets adults who are busy with their own affairs and do not have time for him. However, despite this, He perceives reality in a way untainted by evil and devoid of the lofty ideals of adult rationalism. His person is a symbol of the purest humanity and humanism that values love and friendship above material goals and values that guide the lives of adults. The jar, on the other hand, is a reference to Irena Sendler, a Polish activist who saved Jewish children during World War II and put pieces of paper with their names in a jar and buried it. The song "placed in a jar" sung by our hero proves that, as in the case of the children saved by Sendler, our hero also survived and is currently in a safe place.

 

 

Rafał Kołacki/ Tam, dokąd nie zawiodła nas droga

 

 

Rafał Kołacki/ :refer:

Rafał Kołacki :audioinstalacja: :refer: Refer, to audioinstalacja, podejmująca złożony i osobisty problem wspomnień. Refer to wyraz zaliczany do tzw. palindromów (palindromeo – biec z powrotem), można go czytać w taki sam sposób zarówno od przodu jak i od tyłu. Mimo tego, że wspomnienia pozwalają nam określić siebie w otaczającym świecie, ustalić swoją tożsamość to wciąż oscylujemy pomiędzy tym, co oswojone i zrozumiałe, a tym, co obce i niepojęte …

 

 

KK00 Knuth/ Kołacki koncert w Fabryce Sztuki w Łodzi/ 06 08 2022/ trailer

 

 

Rafał Kołacki/ video dokumentacja audioinstalacji/ Te słowa przestałem słyszeć

 

 

Rafał Kołacki/ Breath/ Tchnąć/ zapowiedź

Rafał Kołacki Breath / Tchnąć Audioinstalacja Fab_In_2 2021 Łódź

 

 

Nie podobam się sobie w niebieskich lustrach

Cykl działań artystycznych Nie podobam się sobie w niebieskich lustrach, to kilka spontanicznych lecz wcześniej skrupulatnie przygotowanych interwencji w krajobraz wizualno-akustyczny wsi i miast. Dźwiękowa instalacja polegająca na ustawieniu w dość przypadkowych miejscach (głównie poza miastem, lub na wsi) wysokiej, drewnianej tyczki, wraz z umieszczonym na niej megafonem, z którego emitowane są śpiewy Muezzinów. Nagrane przez Kołackiego, w Maroko przy okazji jednego z islamskich świąt. Nagranie wykonane in situ, w odmiennych kulturowo warunkach, zostało zaadoptowane do nowych okoliczności, wybrane specjalnie w celu, obalenia estetycznego continuum przestrzeni, prowokowania, sprawdzania reakcji etc. Świadome zakrzywianie, swego rodzaju zakłamanie rzeczywistości, to metafora każdego z nas. Nasze, prywatne, krzywe zwierciadło codzienności. Może to być również analogia do efektu paralaksy (występującego w fotografii), czyli niezgodności obrazu widzianego w wizjerze optycznym z obrazem fotograficznym. Zazwyczaj chcemy, usłyszeć lub zobaczyć to, co jest dla nas, bezpieczne, czego się spodziewamy. Odgłosy Muezzinów na „polskiej” wsi, są zaskoczeniem, na które każdy z nas reaguje w specyficzny sposób.

 

 

KK00/ KNUTH, KOŁACKI/ SOUND TEST/ FABRYKA SZTUKI, ŁÓDZ 2021

KK00 / KNUTH, KOŁACKI / SOUND TEST / FABRYKA SZTUKI, ŁÓDZ 2021 DIRECTED BY BRAVE BOY STUDIO

 

 

KK00 Knuth/ Kołacki koncert w Fabryce Sztuki w Łodzi/ 06 08 2022

 

 

Rafał Kołacki/ Nach meiner Heimat da zichts mich wieder /Ciągnie mnie z powrotem do ojczyzny.

Prusy Wschodnie, kraina ciemnych lasów i przezroczystych jezior. Obszar zamieszkany dawniej przez Mazurów, po wojnie społecznie-kulturowo zmieniony drastycznie. Dziś, głównie miejsce wypoczynku i wakacji gdzie prawdziwych Mazurów już nie ma.

 

 

Rafał Kołacki/ Poza blaskiem księżyca

Rafał Kołacki/ Poza blaskiem księżyca Grzegorz Kaźmierski - video s.o.s. signal modulate by the sound effects . . . - - - . . .

 

 

Rafał Kołacki/ Raj leży pod stopami matek

11 maja 2023, Dwór Artusa (sala kinowa) Rafał Kołacki – dźwięk, koncepcja Grzegorz Kaźmierski – film : audioinstalacja : Raj leży pod stopami matek 2023 Siedem stopni Piekła na dole Siedem warstw Nieba Na górze Jeden poziom pomiędzy, gdzie próbowałem istnieć i poniosłem klęskę Audioinstalacja, Raj leży pod stopami matek koncentruje się na fenomenie dźwiękowym kroków. Kroki, są elementarną czynnością, którą niemal każdy z nas codziennie wykonuje. Każdy stawia kroki po swojemu, jesteśmy w stanie poznać kogoś po krokach, po jego chodzie. Kroki mogą być indywidualnym, osobistym symbolem wędrówki każdego z nas. W kontekście kultury kojarzone są, z wieloma znaczeniami, ale przede wszystkim z motywem wędrówki i podróży. Wędrówki przez życie ale także przez śmierć. Chodzi mi o ciągłe dążenie, drogę – nie tylko tą dosłowną, ale także tą duchową. W literaturze i sztuce człowiek został nazwany homo viator – określenie to stało się niejako toposem, który inspirował kolejnych twórców literatury do tworzenia dzieł ukazujących bohaterów w drodze – wędrowców, pielgrzymów, którzy podążają w różnych celach, lecz zawsze w efekcie pokonywanej drogi zyskują wiedzę i mądrość. Niestety podczas naszych życiowych wędrówek ponosimy także klęski, tracimy bliskich oraz co dzień (wraz z upływem minut), siebie samych. Dzisiaj w sytuacji „kryzysu migracyjnego” współczesnymi pielgrzymami stały się osoby uciekające ze swoich domów. Wypadki na granicy polsko-białoruskiej obnażyły bezwzględnie, po raz kolejny słabość systemu politycznego, w którym przyszło nam funkcjonować.

 

 

RAFAŁ KOŁACKI/ TONOPOLIS/ DROGA

 

 

Rafał Kołacki/ JUBEJCZYCY TO LUDZIE KTÓRYCH NIE WINI SIĘ ZA NIC

Rafał Kołacki Audioinstalacja Toruń 2021 video: Zofia Analog

 

 

Rafał Kołacki/ Ejlejtyla

 

 

Rafał Kołacki/ Breath/ Tchnąć

Breath / Tchnąć Rafał Kołacki audiointslacja Łódź 2021

 

 

Rafał Kołacki/ Raj leży pod stopami matek/ zapowiedź

Raj leży pod stopami matek 11. 05. 2023 r. Centrum Kultury Dwór Artusa Toruń

 

 

Rafał Kołacki/ Raj leży pod stopami matek/ sound act

 

 

Rafał Kołacki/ Maszyna/Fabryka/Miasto

Video: @braveboystudio Dźwięk: @rafalkolacki_priv Glitch and typo: Distort Visual Łódź: 2020-2022

 

 

Rafał Kołacki/ Orient Potockiego. Dźwiękopis.

 

 

Rafał Kołacki/ Lebensborn, dzieciństwo utracone na zawsze.

Produkcja: Studio Gît-le-Coeur